Asianajotoimisto Leena Partanen Oy:n palkkioperusteet

Aikaperusteinen veloitus

Veloitamme asiakasta toimeksiannon hoitamisesta pääsääntöisesti siihen käytetyn ajan mukaan 15 minuutin tarkkuudella.

Yleisin veloitusperuste 1.7.2017 lukien on yksityisasiakkailta 230 €/h + alv 24 %, yhteensä 285,20 €/h ja yritysasiakkailta 250 €/h + alv 24 %, yhteensä 310 €/h. Veloitus voi olla myös tässä ilmoitettua matalampi tai korkeampi riippuen tehtävän laadusta ja sen vaatimasta työn määrästä.

1.5.2018 lukien yleisin veloitusperuste on yksityisasiakkailta 240 €/h + alv 24 %, yhteensä 297,60 €/h ja yritysasiakkailta 260 €/h + alv 24 %, yhteensä 322,40 €/h.

Tuntiveloituksella hoidettavia asioita ovat mm. seuraavat:

  • Neuvottelut: puhelinneuvottelut, neuvottelut toimistolla ja neuvottelut toimiston ulkopuolella, jolloin veloitetaan myös matka-ajasta
  • Kirjeenvaihto, sovintoneuvottelut ja muu yhteydenpito vastapuoleen asian ratkaisemiseksi ilman oikeudenkäyntiä
  • Oikeudenkäyntiasioiden hoitaminen: haastehakemuksen tai vastauksen laatiminen ja siihen liittyvät valmistelevat toimet, esiintyminen oikeudessa sisältäen odotus- ja matka-ajan
  • Erilaisten asiakirjojen laatiminen: testamentit, avioehto- sopimukset, kauppakirjat, perunkirjoitukset ym.

Suoranaiset kulut, kuten asiakirjojen lunastusmaksut ja erilaiset viranomaismaksut sekä matkakulut veloitetaan asiakkaalta erikseen.

Toimistossa noudatetaan Suomen Asianajajaliiton antamia palkkio-ohjeita.

Neuvonta

Puhelimitse tai sähköpostin välityksellä annettu vähäinen neuvonta tilanteen kartoittamiseksi on yleensä maksuton, mikäli neuvonta ei johda toimeksiantoon. Jos neuvonta johtaa toimeksiantoon, veloitetaan neuvonnasta kuten toimeksiannosta muutenkin.

Asiakirjojen laadinta

Asiakirjojen laatiminen laskutetaan tavallisesti laatimiseen ja neuvotteluihin käytetyn ajan mukaan. Jos toimeksiantoon kuluva aika pystytään arvioimaan tarkasti etukäteen, voimme sopia myös kiinteästä hinnasta.

Oikeusturvavakuutus ja oikeusapu valtion varoista

Selvitämme aina, onko asiakkaalla vakuutus, johon sisältyy oikeusturvaetu, esim. yksityisasiakkaalla usein kotivakuutus ja tiedustelemme vakutuusyhtiöltä korvauspäätöstä kyseisessä asiassa. Oikeusturvaetu kattaa tyypillisesti suuren osan asiassa syntyvistä oikeudenkäyntikuluista.

Yksityisasiakkaiden kohdalla selvitämme myös, onko asiakkaalla oikeus oikeusapuun valtion varoista. Mikäli oikeus oikeusapuun on, määräytyy veloitus oikeusavun palkkioperusteista annetun asetuksen mukaisesti.