Asianajotoimisto Leena Partanen Oy

Asianajotoimisto Leena Partanen Oy palvelee sekä yrityksiä että yksityisiä asiakkaita monipuolisesti eri oikeudenaloilla.

Erityisalueita ovat:

  1. Asumiseen liittyvät asiat:
    • vuokrasuhteisiin liittyvät riitaisuudet
    • kiinteistöjen ja asuntojen kauppaan liittyvät riidat
    • asunto-osakeyhtiöriidat
    • rakennusurakkariidat
  2. Pienten ja keskisuurten yritysten oikeudelliset asiat, kuten sopimuksiin, työoikeuteen ja saatavien perintään liittyvät asiat.

Toimistossa on säännöllisesti hoidettavana myös perhe- ja perintöoikeudellisia asioita.

Toimistossa pyritään ylläpitämään jämäkkää ja tehokasta otetta päämääränä asiakkaan kannalta edullisin ratkaisu. Tavoitteenamme on ratkaista riitaisuudet ensisijaisesti ilman oikeudenkäyntiä, sillä sovintoratkaisu on usein asiakkaan kannalta helpompi, nopeampi ja edullisempi.

Menettelytavoissa kunnioitetaan Suomen asianajajaliiton vahvistamia hyvää asianajajatapaa koskevia ohjeita.

Toimisto sijaitsee usean asianajotoimiston kanssa yhteisissä tiloissa Helsingissä Kasarmikadun Esplanadin puoleisessa päässä lähes vastapäätä Savoy-teatteria.