Kunnossapitovastuu asunto-osakeyhtiössä

Asunto-osakeyhtiölaki jakaa rakennuksen ja muiden tilojen kunnossapitovastuun osakkeenomistajien ja yhtiön kesken.

Kunnossapito tarkoittaa yhtiön kiinteistön ylläpitoon kuuluuvaa toimintaa, joka sisältää juoksevat pienet korjaukset, vuosikorjaukset sekä suuremmat korjaushankkeet, joilla kiinteistön laatutasoa ei kuitenkaan olennaisesti muuteta (eli peruskorjaukset). Kunnossapitotyöksi määritellään myös tuhoutuneen rakennuksen rakentaminen uudelleen sekä parannuksen ollessa välttämätön pakottavien viranomaismääräysten noudattamisen vuoksi tehtävä työ.

Yhtiön kunnossapitovastuun piiriin kuuluu yhtiön rakennuksessa oleva perustaso, ellei muuta ole päätetty. Osakas taas vastaa kunnossapidosta siltä osin, kun kysymys on osakkaan muutostöistä, jotka kohottavat huoneiston arvoa. 

Mielenkiintoinen tapaus tästä vastuunjaosta on Helsingin hovioikeuden 23.04.2015 antama ratkaisu 585. Diaarinumero S 13/1553.

Asunto-osakeyhtiö - Yhtiön rakennus ja huoneistot - Kunnossapitovastuu - Asunto-osakeyhtiö - Osakkeenomistajan korvausvastuu

Asunto-osakeyhtiössä hyväksyttävänä riskinjakona ei voitu pitää sitä, että huoneiston omistaja säästämällä perusparannuksen kustannuksista siirtää rakennusmääräysten vastaisten tilojen käytöstä aiheutuvan vesivahingon riskin muille osakkeenomistajille. Hovioikeuden johtopäätös oli, että osakkeenomistaja oli tuottamuksellaan aiheuttanut WC-tilan vesivuodon, kun hän oli sallinut huoneistossaan vuosikausien ajan rakennusmääräysten vastaisen suihkutilan käytön

.