KUKA VASTAA LEMMIKKIELÄIMEN ASUNNOLLE AIHEUTTAMASTA VAHINGOSTA

Vuokralaisella on lähtökohtaisesti oikeus pitää kohtuullinen määrä lemmikkieläimiä vuokra-asunnossa, elleivät vuokranantaja ja vuokralainen ole vuokrasopimuksessa tai muutoin keskenään sopineet, että vuokra-asunnossa ei saa pitää lemmikkieläintä.

Vuokrasuhteen osapuolet voivat vuokrasopimuksessa tai muutoin myös sopia, että vuokra-asunnossa voi pitää lemmikkieläintä, kuten koiraa tai kissaa, mutta vuokralainen vastaa kaikista lemmikkieläimen asunnolle aiheuttamista vahingoista tuottamuksestaan riippumatta. Tällainen sopimusehto tarkoittaa, että vuokralainen vastaa kotieläimensä aiheuttamista vahingoista silloinkin, kun vuokralainen ei ole voinut mitenkään estää vahinkoa tapahtumasta.

Jos vuokrasopimuksen osapuolet eivät ole sopineet mitään erityistä lemmikkieläimen mahdollisesti aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta, vastuu eläimen aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta määräytyy yleisten sopimusvastuuta koskevien normien perusteella.   

Vahinkoa kärsineen vuokranantajan on pystyttävä näyttämään, että vahinko on syntynyt; että vahinko on syntynyt sinä aikana, kun vuokralainen on hallinnut asuntoa; vahingon määrä ja se, että vahinko johtuu jostakin vuokralaisen tai tämän kotieläimen menettelystä. Tämän jälkeen vuokralaisen puolestaan pitää vastuusta vapautuakseen pystyä näyttämään, että hän on toiminut huolellisesti.

Tämä tarkoittaa, että vuokralainen on lähtökohtaisesti vastuussa kotieläimen asunnolle aiheuttamista tavanomaisista, mutta vähäistä suuremmistä vahingoista. Vuokralainen vapautuu korvausvelvollisuudestaan vain silloin, jos hän pystyy näyttämään, että vahingon aiheutuminen on ollut täysin yllätyksellistä, eikä vuokralaisella ole ollut mahdollisuutta mitenkään vaikuttaa vahingon tapahtumiseen.

Vaasan hovioikeus on asuntokauppaa koskeneessa ratkaisussaan 14.5.2018, tuomio nro 202, dnro S 17/1008 katsonut, että se, että kissa tekee sisätiloihin tarpeensa, ei ole tällainen myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva ja täysin yllättävä tapahtuma, josta vastuu tulisi siirtää kiinteistön ostajalle.

Vaikka vuokranantaja olisi sallinutkin sen, että asukas pitää huoneistossa kotieläimiä, asukkaan tulee huolehtia siitä, että esimerkiksi koira tai kissa ei tee tarpeitaan asunnon lattialle, raavi tapetteja tai järsi ovenkarmeja, vaikka nämä vahingot ovatkin tavanomaisia eläinten aiheuttamia vahinkoja.