Kiinteistöjuristi

Kiinteistölakimies auttaa kiinteistöön liittyvissä ongelma- ja riitatilanteissa. Kiinteistöjuridiikkaan perehtynyt asianajaja laatii myös erilaisia sopimuksia ja muita asiakirjoja, kuten kauppasopimuksia, hallinnanjakosopimuksia, rasitesopimuksia, vuokrasopimuksia ja lahjakirjoja.  Kun kyse on kiinteistön tai asunto-osakkeiden ostosta tai myynnistä kannattaa kauppa tehdä huolellisesti ja käyttää asiantuntijaa apuna. Havaittaessa virhe kiinteistössä tai asunnossa on tärkeää ryhtyä oikeanlaisiin toimenpiteisiin viivytyksettä, jotta ongelmatilanteessa omat oikeudet tulevat parhaalla mahdollisella tavalla turvatuksi.

Kiinteistöllä tarkoitetaan kiinteistönä merkittyä maa- tai vesialuetta. Kiinteistöön kuuluvat sillä sijaitsevat kiinteistön omistajan omistamat rakennukset ja kiinteät laitteet. Kiinteistö voi olla tila, tontti tai määräala ja kiinteistöihin kohdistuvat oikeudet kuten esimerkiksi omistus- tai vuokraoikeus, voidaan merkitä julkiseen rekisteriin.

Kiinteistöasioita hoitavan asianajajan toimenkuvaan kuuluu kiinteistöihin ja asuntoihin liittyvien sopimus-, ongelma- ja riitatilanteiden lisäksi vuokrariidat, taloyhtiöriidat ja muut asunto-osakeyhtiöasiat. Lisäksi kiinteistön hallinnanjakosopimukset ja naapurussuhdeasiat sekä näihin liittyvät ongelmatilanteet ja niiden ratkaiseminen on kiinteistölakimiehen ydinosaamisaluetta.

Asuntoasioita hoitaessa on välttämätöntä tuntea hyvä rakentamistapa ja rakentamista koskevat määräykset ja ohjeet, vaikkakin usein asianajaja käyttää riitatilanteessa myös rakennusalan ammattilaista asiantuntijana. Niinpä esimerkiksi remonttiriidat ja rakentamista koskevat riidat kuuluvat kiinteistöasioihin perehtyneen asianajajan erityisosaamisalueeseen.

Asianajaja Leena Partasella on monikymmenvuotinen kokemus kiinteistölakimiehenä toimimisesta ja riidanratkaisusta. Toimeksiannot hoidetaan tehokkaasti. Aluksi asiakkaan tilanne kartoitetaan realistisesti. Tämän jälkeen asiakas saa oikeudellisen arvion tilanteestaan sekä suosituksen siitä, kuinka ongelmaa lähdetään ratkaisemaan.