Kannattaako valmiita sopimuspohjia käyttää?

Valmiita sopimuspohjia on runsaasti saatavilla esimerkiksi internetissä tai kirjakaupoissa, mutta niiden käyttö ei ole täysin ongelmatonta. Mikäli valmista sopimuspohjaa haluaa käyttää, tulee sopimuksen sisältö ja kaikki ehdot tarkastaa huolella. Sopimusta tarkastaessa kannattaa käydä läpi sopimuksen kaikki ehdot ja varmistaa, että kaikki sopimuksen osapuolet ymmärtävät ehtojen sisällön yhdenmukaisesti. Varmin tapa on kääntyä asianajajan puoleen, jolloin asianajaja tarkistaa asiakkaan kanssa, että sopimus vastaa sisällöltään sitä, mitä asiakas haluaa. Näin voi välttyä kalliilta riitelyltä tuomioistuimessa, jossa kulut voivat pahimmillaan nousta kymmeniin tuhansiin euroihin.

Toimistollamme oli hoidettavanaan riita vuokrasopimuksen sisällöstä, joka päätyi korkeimpaan oikeuteen asti. Tapauksessa osapuolet olivat käyttäneet valmista sopimuspohjaa liikehuoneiston vuokrasopimuksena. Vuokrasopimuksessa oli ehto, jonka mukaan ”vuokrasopimus on voimassa neljä vuotta jatkuen sen jälkeen toistaiseksi kuuden kuukauden irtisanomisajalla”. Toinen osapuoli tulkitsi sopimuksen olevan toistaiseksi voimassaoleva vuokrasopimus, joka voidaan irtisanoa päättymään aikaisintaan neljä vuoden kuluttua. Toinen osapuoli taas tulkitsi vuokrasopimuksen olevan määräaikaisesti voimassa neljä vuotta, jonka jälkeen sopimus päättyy automaattisesti ilman irtisanomista. Näinkin yksinkertaiselta vaikuttavan sopimusehdon tulkinta eteni korkeimpaan oikeuteen asti, jossa korkein oikeus päätyi lopulta jälkimmäiseen tulkintavaihtoehtoon, kahden jäsenen ja esittelijäneuvoksen ollessa eri mieltä ratkaisusta. Kyseinen tapaus osoittaa kuinka tärkeää on huolehtia siitä, että sopimusehdot on kirjoitettu selkeästi ja ymmärrettävästi.

Toimistollamme on käynyt asiakkaita, jotka ovat halunneet tarkistaa oman laatimansa tai valmiin sopimuspohjan sopivuuden käyttötarkoitukseen. Asiakas on käynyt asianajajan kanssa läpi sopimuksen yksityiskohtaisesti, jolloin mahdolliset epäselvät ehdot on kirjattu sellaiseksi, että ne vastaavat asiakkaan tarkoitusta. Kyseiseen toimenpiteeseen kuluu yleensä noin tunti, jolloin kulut ovat 300 euron luokkaa toimistomme hinnaston mukaisesti, sisältäen arvonlisäveron. Tämän seurauksena asiakas on saanut valmiin käyttökelpoisen sopimuspohjan, jonka ehdot hän itse ymmärtää ja jota hän voi hyödyntää jatkossakin vastaavanlaisiin oikeustoimiin, esimerkiksi asunnon vuokraukseen.