Epäselvä ehto vuokrasopimuksen voimassaolosta

Liikehuoneiston vuokrauksessa vuokrasopimuksen kesto kuuluu sopimusvapauden piiriin. Vuokrasopimus voidaan lähtökohtaisesti sopia määräaikaiseksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi.

Varsinkin liikehuoneistojen vuokrasopimuksissa käytetään yleisesti monitulkintaista ehtoa, jonka mukaan vuokrasopimus on voimassa tietyn ajanjakson, jatkuen sen jälkeen toistaiseksi esimerkiksi kuuden kuukauden irtisanomisajalla.

Esimerkki

”Vuokrasopimus on voimassa neljä vuotta jatkuen sen jälkeen toistaiseksi kuuden kuukauden irtisanomisajalla.”

Vaikka kyseinen ehto voi päällisin puolin vaikuttaa ongelmattomalta, toimistomme hoiti juttua joka meni korkeimpaan oikeuteen asti ehdon sisällön monitulkintaisuuden vuoksi. Erimielisyyden kohteena oli se, edellyttääkö sopimussuhteen päättyminen neljän vuoden kuluttua irtisanomista vai ei. Korkeimman oikeuden enemmistö tulkitsi lopulta ehtoa siten, että sillä tarkoitetaan vuokrasopimuksen olevan määräaikainen, jolloin vuokrasopimus päättyy ilman irtisanomista neljän vuoden voimassaolon jälkeen. Vuokralaisen ei siis täytynyt irtisanoa vuokrasopimusta.

Ehdon loppuosan ”jatkuen sen jälkeen kuuden kuukauden irtisanomisajalla” korkein oikeus tulkitsi siten, että osapuolilla on mahdollisuus jatkaa sopimusta määräaikaisen vuokrasopimuksen päätyttyä, mutta siitä on kuitenkin sovittava erikseen. Korkeimman oikeuden esittelijäneuvos ja kaksi korkeimman oikeuden jäsentä oli tulkinnasta kuitenkin eri mieltä, mikä osoittaa ehdon monitulkintaisuuden.

Mikäli vuokrasopimus halutaan solmia toistaisena voimassa olevaksi, mutta vähintään tietyn määräajan kestoiseksi, sopimusehto kannattaa kirjoittaa selkeästi auki siten, että molemmat osapuolet ymmärtävät ehdon sisällön yksiselitteisesti.

Esimerkki

”Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi kuuden kuukauden irtisanomisajalla, kuitenkin vähintään neljä vuotta.”

Mikäli teille jää kysyttävää vuokrasopimuksen ehtojen muotoilusta, toimistomme auttaa mielellään.